Atarashii Prelude

17Apr/1218

Crawling Moe Nyarlko-san

The most merciful thing in the world, I think, is the inability of the human mind to correlate all its contents. We live on a 3D island of ignorance in the midst of kawaii seas of 2D infinity, and it was not meant that we should voyage far.

And it was then that Ny̛҉a͝r̵ļ́k̛͝o͏̀ came out of Japan. Who͟ ̶she ̡w̷a͟s͏,̨ non͡e ̶c͠óuld ͡tell̨, but͠ s͏h͡e͠ ̶w̵a̕s of̕ th̕e ̀o͝l͠d ̢na̡tiv̢e͏ ͡blơo͢d̴ ̛a͡n̸d ̶l͢òok͏ed l͏i̧k͡e ͢a̛ l̢͉̥̤̰͘o̺̥̻̬̣̦͢͟l̮̳̼̲̼̤̮͉͢͢i̮̻̩͖̺͡.̬͖̙̦͓͎͡

She spoke much of the cuteness o͞f̛ ̧̀zettai ryouiki and ahoges ̸̸-͡ ̢̀  and gave exhibitions of moe which sent her spectator away speechless y̡̧̧e̢̕t̀ ̶̴wh̵i͡c̸̢h̢ ̧şwelled ̷͝h͘er̢ ́҉̡f͏̸̨a̧͢͞m̴̵e̶͟ ̴̡to exceeding magnitude.

O͟t̛a҉k̸ùs adv̸ised͞ on̶e ͞anoth͝e̸r͠ ̵ţo se͟e҉ Ny͜arlḱo,̧ an͝d ͜h͠n̵nn̨n͜gh̴ An͟d wh͘e͘re Nya͜r̸l͞ko ͞w͝en͡t҉,͏ re̶st v̢a̕ni͡shed; ͡fo҉r t́h̶e ̀śmąll̷ ͏ho͝ur̢s w̸e͟r̸e ren̵t w͝i̧t͜h̨ the̸ m̀oan͠s̵ o̧f͠ ̢fap̢ping. ͘ ̕

Be̴h̨o͏l̸d ͠the ̶mig̷h҉t͏y͝ ̶N͟y͜a͏r͘l͏k͘o.̵ Thè m͠ęs̢s͏eng͠er ̡o̶f t͞h̕e͏ o̕utér g͟o̴d͝ś ̵ẁh͞ós͜e ́l̵o͢l͘i҉ bo͝dy causes̶ ͢m͟e̢n̢ t͟o f͏ap͡ ̢t͢h̀em̷se͝l̶v͞e͠s̡ ͏i̵nt̨o ḿadd͝es̨s͘.̸ ̸S͜he ̀w̕èaŗs͝ ̴a t̶ho͞usan̷d m̵as̶k͠s e̛a͏c͏h m͟or̶e̵ ̛m͜o҉e ͡t͡h̢an͞ t͏h̢e l̡a͝st ̨ánd͝ ̀for a price can teach the ͡se͢c͡r̢ets ̢o͢f҉ ͞absolute ̢mǫe.̡

An̨d̛ thr͝o̕ugh t̛hi̧s̴ ͝q̨uįe͝t ̡gr͡a͏veyard ̕o҉f ́th̨é bath̸roòm, ͜t͜he ҉m̧u̕ff̨l̀ed͠,҉ ͏mad́dęni͝ng ̸e͞chos, an͡d͡ ̕th̵i͡n̶, ̢mòn̨otơńơus ͝wh̕ine̷ o̕f͢ blasphemous  s҉tea̡m ҉f͠rơm ́inconceivable, ̶unl̡ig̀hted͘ ͡c͜ḩa͢m̵be̵rs ̷b́eyon͢d ͜T̛ime;͡ ţhe̢ detestable pounding ͢aņd p̨ìpi̵n̡g w̧he͡ŕe̕u̡nt҉o grope ̢s̡l̷ow͟l҉y͟,͢ ̢awkwardly,͜ ̶a҉nd ͢absurdly th̛e deli͝ciou̵s͢, ṕer̴v̕erte͡d̨ ̸ul͢ti̛ma̢te̢ ͘g͠od̵s̸ — t̸he͞ ̸kawaii,͡ ̷ge͡n͞k̢i, a͏ss̛er̢ţìv͡e͡ ̢g͜ar̷g͢o̕yles ͢whose soul͡ i̶s͡ ̨Nyàrl̴k̸ò.

Posted by Shin

Comments (18) Trackbacks (0)
 1. Why did you use Yog-Sothoth. I would have used Nya from Demonbane.

  • Exactly. Nyarlathotep may have a thousand forms, but all of them is quite distinctive from The Others.

   As it is, this is just a sad rip off of Saya no Uta. My expectations were probably too bad, but right now I am disappoint. :oops:

 2. Is there something wrong with the font?

 3. h̸ow t̛h̛e he̢l̡l̡…

 4. Wow, Shin posted something that isn’t even remotely related to idolmaster. not-bad-obama.jpg

 5. A squid is fine too..

 6. I mean Cthulhu. @Vinchester -

 7. LET THE BELIEVER BASK IN THE PRESENCE OF OUR DEITY AND LET THE UNWORTHY WRITHE UNDER ITS MIGTHY FEET, FOLLOW THE MOE! WORSHIP THE KAWAII! EMBRACE 2D! FOLLOW OUR MIGHTY GODDESS NYRALKO!!!! :roll:

 8. @Di Gi Kazune – I gave it some thought, but drawing a MILF is more terrifying than tentacles in my opinion

  @krizzlybear – F̹̮͔͙̈́͌̉ͪ̋̈ͮͪa̰̹̙̟͓͈͕̝ͯ͟͞p̴͓̻ͫ̄͊̈́̍̍̌͊ ̠̫͚͈͈͕̙̌ͫ͟ì̓̐̐̈́͞͏̤̼̣̙̠͈͇n͗͏̗͖̝͖̗͎̀ţ̸̼͋̑̾̀ͪͭ͞o̧̭̲̳ͩ͂̀ ̧͋̋ͫ̉͛̕҉̦͍̥͔m̡ͯ̈́̍͛̐ͬͥ̔ͥ҉͚͘ã̪̂̽̐̔͂̋͜d̦̯͚̲͈ͭͤ͂ͦͦ̽͑͜n̸͉̰̗̦̬͖̱̺̋ͦͅë̶҉̨͎̦s̩͇̮̘ͫ̈́̇̅ͧ̐ͥ̎s̞̅

  @DFC – Looks fine on my end. Have you done a SAN check?

  @bluemist – F̹̮͔͙̈́͌̉ͪ̋̈ͮͪa̰̹̙̟͓͈͕̝ͯ͟͞p̴͓̻ͫ̄͊̈́̍̍̌͊ ̠̫͚͈͈͕̙̌ͫ͟ì̓̐̐̈́͞͏̤̼̣̙̠͈͇n͗͏̗͖̝͖̗͎̀ţ̸̼͋̑̾̀ͪͭ͞o̧̭̲̳ͩ͂̀ ̧͋̋ͫ̉͛̕҉̦͍̥͔m̡ͯ̈́̍͛̐ͬͥ̔ͥ҉͚͘ã̪̂̽̐̔͂̋͜d̦̯͚̲͈ͭͤ͂ͦͦ̽͑͜n̸͉̰̗̦̬͖̱̺̋ͦͅë̶҉̨͎̦s̩͇̮̘ͫ̈́̇̅ͧ̐ͥ̎s̞̅

  @Kurogane – They’ll reference iDOLM@STER soon enough

  @Lectro Volpi – I’ve not posted in a while and you got married???

  @Vinchester – It’s funny because they’re all related http://i.imgur.com/LS3cf.jpg?1

  @yaku – I’ll keep worshipping Nyarlko until the trap shows up

 9. I was watching episode two and almost tweeted you asking for a Nyaruko sex fic (in the vein of http://www.atalude.net/2010/01/08/kinoshita-hideyoshi-is-mai-husbando/) where you slowly go insane as you are rutting.

 10. What is this I don even…

 11. Would be cooler if it devolved into chaos (i.e. the font became unreadable at the end) and a genuinely disturbing image at the end. Then again, I wouldn’t want to be disturbed like that.

 12. now this… this I would watch

 13. I picked this up. Shame on me. :cry:


Leave a comment

:!: :?: :mrgreen: :thx: :kiss: :swt: :neutral: :twisted: :arrow: :shock: :???: :cool: :evil: :idea: :oops: :razz: :wink: :cry: :lol: :mad: :roll: :smile: :grin: :eek: :sad:

Spam Protection by WP-SpamFree

No trackbacks yet.